Üldreeglid ja õnnemängude reeglid

Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt: 05.03.2018 (viide 12.2-2.1/00045-1).

Tutvu lisaks ka spordiennustuse reeglitega.

 

1. ÜLDREEGLID

1.1. Hasartmängu korraldaja
Õnnemänge kaughasartmänguna (edaspidi Internetikasiino) korraldab Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OEG), registrikood: 14437516, aadress: Pronksi 19 Tallinn 10124, tel: 6 671 250, faks: 6 671 270, e-mail: [email protected]oc.eu, www.olympic-casino.com. Õnnemänge kaughasartmänguna korraldatakse veebilehtede www.olybet.com, ee.olybet.com, mobile.olybet.com, eemobile.olybet.com, www.olybet.eu, m.olybet.eu, www.olybet.ee ning m.olybet.ee vahendusel. Seejuures Eesti klientidel puudub ligipääs www.olybet.com, mobile.olybet.com, www.olybet.eu ning m.olybet.eu lehtedel pakutavatele teenustele.

1.2. Reeglid mängukeskkonna kasutamiseks

1.2.1. OEG hoiustab mängukeskkonnas sektsiooni „Reeglid ja tingimused“, millele võtab kliendilt mängukonto registreerimisel ka tutvumise ja nõustumise kohta kinnituse ja neid tingimusi käsitletakse lepinguna OEG ja kliendi vahel.

1.2.2. OEG jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab OEG klienti sellise muudatuse jõustumisest ette.

1.2.3. Kui Klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

1.3. Mängukonto, mängija õigused ja kohustused

1.3.1. Tulenevalt Hasartmänguseadusest on OEG internetikasiino kohustatud tuvastama mängukontot kasutavate isikute isikusamasuse. Esmasel külastusel tehakse seda Sertifitseerimiskeskus AS-i poolt pakutava LDAP teenuse ning sissemaksel laekuva kliendiinfo põhjal. Eeltoodu võimatusel palutakse kliendil end autoriseerida läbi panga autentimise teenuse või dokumendi koopia saatmise. Kui kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada või kui klient on noorem 18 eluaastat, siis tema mängukontot ei aktiveerita. Esmasel külastusel määrab klient endale kasutajanime ning salasõna, mille alusel toimub tema identifitseerimine igal järgneval külastusel.

1.3.2. OEG internetikasiinol on on mistahes hetkel õigus nõuda ka pärast internetikasiino mängijakonto aktiveerimist täiendavaid andmeid konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakoti konto jms. väärkasutamise vältimise eesmärgil.

1.3.3. Alla 21-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis õnnemängu mängida. Alla 18-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis totot mängida. Seetõttu on Eestis võimalik 18-aastasel isikul OEG internetikasiino konto teha, kuid õnnemängude mängimine ei ole sellise kontoga võimaldatud.

1.3.4. Iga mängija tohib internetikasiinos mängida vaid isiklikult, kasutajanime ning parooli edasiandmine teisele isikule on rangelt keelatud. OEG internetikasiinol on õigus igal ajahetkel mängukonto sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei käsuta oma mängukontot isiklikult.

1.3.5. Mängijatel on keelatud kasutada õnnemängu mängimisel meetodeid või vahendeid, mis on vastuolus hasartmängu mängimise heade tavadega ja kommetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilisi, mehaanilisi või muid vahendeid, mis võimaldavad määrata, muuta, salvestada või analüüsida, olenevalt mängust või selle osast, mängu tulemust, väljamakstava võidu suurust, võiduvõimalusi või kasutusel oleva mängusüsteemi strateegiat vms) või mis vähendavad kaasmängijate võiduvõimalusi.

1.3.6. OEG internetikasiino personalil on õigus piirata mängija panuste tegemine, kui mängija rikub käesolevaid reegleid.

1.3.7. OEG internetikasiino ei anna õnnemängu mängijatele krediiti.

1.3.8. OEG internetikasiino ei vastuta kliendile tekkinud kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, elektrikatkestus, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude häire või rike või mistahes muu kolmanda isiku poolt põhjustatud viivitus või rike.

1.3.9. Kui klient avastab OEG internetikasiino mängusüsteemis rikke, kohustub ta vastava rikke kohta viivitamatult info edastama internetikasiino klienditoele. Rikkest tulenevate materiaalsete kahjude kompenseerimise võimalust kaalutakse OEG internetikasiino juhtkonna poolt ainult siis, kui klient on antud kohustust viivitamatult täitnud.

1.3.10. Mängukonto, mille viimasest sisse logimisest on möödunud 12 kuud, loetakse mitteaktiivseks ja OEG arvestab kontolt iga kuu eest mitteaktiivse konto haldustasu 5 eurot. Kui kliendi Konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

1.3.11. Navigeerides meie veebilehel nõustub klient, et OEG võib paigaldada tema arvutisse, mobiiliseadmesse teatud informatsiooni „küpsistena“ ehk väikeste tekstifailidena, mis võimaldavad meelde jätta kliendi eelistusi.           

1.4. Vastutustundlik mängimine

1.4.1. Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis ja vastavalt OEG poolt ette nähtud protseduurile edastatud teatisega seada enda suhtes:

1.4.1.1 ülempiir maksimaalsele kaotusele ühe nädala või ühe kuu jooksul;

1.4.1.2  keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

1.4.2. Mängija saab punktis 1.4.1.1 seatud limiiti suurendada, kuid limiidi suurendamine jõustub mitte vähem kui 48 tundi peale vastava sooviavalduse tegemist juhul, kui mängija 48 tunni möödudes mängukontole sisselogimisel ka vastava limiidi suurendamise soovi veelkord kinnitab. Limiidi rangemaks muutmine jõustub koheselt.

1.4.3. Punktis 1.4.1.2 toodud piirangu seadmine on võimaldatud vaid Olympic Entertainment Group AS mängukohas, EMTA teeninduskohas ja emta.ee veebilehel. Kirjalikus vormis piirangu soovi elektrooniliselt OlyBet internetikasiino vastu ei võta, kuna elektroonilised piirangu seadmise meetmed on emta.ee lehe näol kliendile kättesaadavad. Mängija ei saa punktis 1.4.1.2 nimetatud teatist tagasi võtta. Korraldajal on keelatud võtta mängijalt vastu panuseid, mis on vastuolus mängija poolt endale seatud piirangutega.

1.5. Sissemaksed ja võitude väljamaksmine

1.5.1. Mängijal on õigus teha sissemakseid ja väljamakseid vaid isiklikku krediitkaarti, pangakontot või e-rahakotti kasutades. Sissemakse ja väljamakse tehinguid OEG kasiino kassas saab teha vaid oma isikliku kontoga ning dokumendi alusel.

1.5.2. Mängukontole sissemakse sooritamisel jätab OEG endale õiguse kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. OEG teeb lisatoimingud sissemaksete ja väljamaksete kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kuid OEG jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

1.5.3. Klient ei tohi kohelda OEG-d finantsasutusena. Sel põhjusel, samuti tulenevalt hasartmänguseadusest ei võimaldata väljamakset muule pangakontole, kui sellele, millest oli tehtud sissemakse mängus osalemiseks.

1.5.4. OEG jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb mängukontolt väljamakse tegemist, omamata panuste käivet, mis oleks sisse makstud summaga võrdne või sellest suurem.

1.5.5. OEG jätab endale õiguse kohaldada sissemaksetele ja väljamaksetele erinevaid teenustasusid maksemeetodite lõikes.

1.5.6. OEG jätab endale õiguse sissemaksetele ja väljamaksetele seada miinimumsumma nõuded.

1.5.7. Väljamaksmisele kuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas OEG internetikasiino mängureeglitega.

1.5.8. Võidud makstakse välja internetikasiino mängukontole, millelt mängijal on võimalik teha väljamakse vastavalt väljamakse valikutes olevatele maksemeetoditele. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist mängija on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

1.5.9. Tarkvara ja riistvara, mida kasutatakse õnnemängu korraldamisel mängutarkvaras tagavad, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.

1.5.10. Väljamaksmisele kuuluvad ainult need võidud, mis on kooskõlas mängutarkvaras või selle ekraanil näha olevate mängueeskirjadega, võidukombinatsioonidega ja nende väljamaksete tabeliga.

1.5.11. Mängutarkvaras pakutavad maksimaalsed võidusummad sõltuvad mängu eripärast ja tootjapoolsest seadistusest ning on piiratud 400 000 EUR-ga sõltumata sel hetkel kuvatavast boonusmängude arvust või võimalikest võidukombinatsioonidest.

1.5.12. Mängutarkvara funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mängutarkvara manipuleerimise tagajärjel ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu.

1.5.13. Mängutarkvaras kuvatav info on visuaalne kujutis juhuslikkuse generaatori poolt välja mängitud võidukombinatsioonile. Kõikide mänguvoorude võidukombinatsioonid summad salvestatakse andmebaasis. Kui mistahes põhjusel kuvatakse mängijale visuaalne kujutis, mis ei vasta andmebaasis kirjele, võetakse aluseks andmebaasis kirjutatud võidukombinatsioon.

1.5.14. Mängutarkvaras kuvatud visuaalsed objektid (õnnerattad, märklauad jms) on illustratiivse tähendusega ja nende suurused ei vasta nende esinemise tõenäosusele.

1.5.15.     Keerulisemate rikete korral või kahtluse korral mängutarkvaraga manipuleerimises, teostatakse võidu väljamakse peale eeltoodud asjaolude välistamist mängutootja tehnilise personali poolt.

2. Õnnemängude reeglid

2.1. Kasiinomänge pakub OEG, kuid kasiinomängude tarkvara pärineb erinevatelt mängutarkvara tootjatelt. Iga mängu kohta on antud mängu täpsed mängureeglid kättesaadavad mängu juhendis, mis avaneb „i“, „Info“, „?“, „Paytable“ või muul moel vastavalt tähistatud nupu alt.

2.2. Mõnes pakutavas kasiinomängus on mängijatel võimalus võita täiendavaid auhind, sest nendes mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot). Jackpoti võidud peab kinnitama OEG ja vastava mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud korraldaja ja vastava mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud. Jackpot makstakse välja summas, mille mängutootja server jackpoti võitmise ajal jackpoti väärtusena registreeris. OEG annab endast parima tagamaks, et mängus kuvatav jackpoti väärtus oleks sama, mis mängutootja serveri oma.

2.3. Pokkeri rahamängude ja turniiride reeglid

2.3.1. Klubipokkeri mäng toimub mängijate vahel ja mängukorraldaja vaid protsessib kaartide jagamist ning rahalisi liikumisi mängijate vahel. Mängukorraldaja võtab selle eest teenustasu, mida turniiridel nimetatakse fee ja rahamängudes rake.

2.3.2.  Registreerides pokkeriturniirile või liitudes rahamängu lauaga kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustunud pokkeritarkvaras „Menu“ -> „Help“ sektsioonis kättesaadavate detailsete mängureeglitega.

2.3.3. Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone. Turniire mängitakse rahalist väärtust mitteomavate turniirižetoonide (punktide) peale ja rahamängudes mängitakse otsese rahalise väärtusega mängužetoonide (raha) peale.

2.3.4. Ühes lauas mängivatel mängijatel on keelatud mistahes moel vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.

2.3.5. Kokkumängukahtluse korral on OEG-l õigus ajutiselt või alaliselt keelata mängija ligipääs pokkeri mängutarkvarasse sisse logimiseks.

3. Muud tingimused

3.1.1. Pretensioonid OEG internetikasiino teenuse ja mängutulemuste kohta esitatakse kirjalikult ettevõtte juhtkonnale. Esitatud pretensioonidele vastatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.