GG võrgu reeglid

Turvalisuse ja ökoloogia reeglid

OlyBet/GGPoker turvalisuse ja ökoloogia reeglid (“SEA”)

 

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Ökoloogia
 3. Pahatahtlik käitumine
 4. Kokkumäng
 5. Bumhunting
 6. Chip-dumping
 7. Tehisintellekti kasutamine
 8. Väliste abiprogrammide kasutamine
 9. Multi-accounting
 10. VPN ja proxide kasutamine
 11. Ratholing
 12. Ebaausad mänguvõtted
 13. Solvav sõnakasutus
 14. Solvav kasutajaprofiil
 15. Elukohapõhine riik
 16. Privaatsuspoliitika
 17. Muu
 18. Tagajärjed reeglite rikkumisel
 19. Kasutaja jagamine

 
0. Sissejuhatus

Turvalisuse ja ökoloogia reeglid on sätestatud GGPoker turvameeskonna poolt ja kõik mängijad on kohustatud nendega tutvuma enne OlyBetis ja GGPokeri võrgustikus mängimise alustamist. Klient nõustub allpool sätestatud reeglitega mängides OlyBeti pokkeritoas.


1. Ökoloogia

1.1. GGPoker leiab, et tervisliku ja turvalise mängukeskonna loomine on nauditava mänguelamuse loomise aluseks. Seetõttu on GGPoker rakendanud mitmeid turvameetmeid, et kaitsta mängukeskkonna ökosüsteemi ja pakkuda mängijatele turvalist mängukeskkonda. Alljärgnevates punktides tuuakse välja milliseid teemasid turvameeskond jälgib ning milliseid karistusi reeglite vastu eksimisel rakendatakse.

1.2. Turvalisuse ja ökoloogia reeglid võib muuta ilma mängijatele etteteatamata. Kõik mängijad peavad tutvuma reeglitega enne mängimisega alustamist.

2. Pahatahtlik käitumine

2.1. Pahatahtlikuks käitumiseks peetakse ebaeetiliste mänguvõtete kasutamist kasu saamise eesmärgil. Need on näiteks (mitte ainult) bumhunting, kokkumäng, AI kasutamine, ratholing, grimming, hit and run, buttoning ja muud pokkerikommuuni poolt üldiselt ebaeetiliseks peetavad mänguvõtted. GGPoker lubab oma mängijatele turvalist ja meeldivat mängukeskkonda, mistõttu läheb pahatahtlik käitumine vastuollu meie põhimõtetega ja seetõttu kehtib selle osas range nulltolerants.

2.2. Turvameeskond jätab endale õiguse kahtluse alla seatud mängija eemaldamise keskkonnast kuni 60 päevaks.

2.3. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on käitunud pahatahtlikult, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.

 
3. Kokkumäng

3.1. Kokkumänguks loetakse käitumist kus kaks või enam mängijat teevad koostööd teiste mängijate ees eelise saamiseks.
Turvameeskond peab peamisteks kokkumängu osadeks (mitte ainult):
1) Kõik jaotused peavad olema mängitud iseseisvalt ja ainult enda huvisid silmaspidades;

2) Keelatud on luua partnerlussuhteid teiste mängijatega, et saada mängulisi eeliseid kolmandate osapoolte ees;
3) Keelatud on soft-play, s.t tahtlik passiivne mäng mõne sõbra, investor või muu osalise suhtes. Erandina kehtib bubble mäng turniiridel juhul kui üks või enam mängijat on all-in.
4) Keelatud on chip-dumping, s.t tahtlikult mängumärkide (raha või turniiripunktid) teisele osapoolele andmine läbi mängu manipuleerimise.

5) Keelatud on oma taskukaartide kohta info andmine teistele mängijatele.

3.2. Turvameeskonna kasutuses on valdkonna tipptööriistad leidmaks kahtlaseid olukordi, mida võib pidada kokkumänguks. Uurimisel võetakse arvesse mängu käigus kogutud infot, näiteks jaotuste ajalugu, panustamismustrid ja mängustiil.

3.3. Juhul kui turvameeskond leiab, et mängija(d) on rikkunud kokkumängu reegleid, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.

3.4. Reegleid rikkunud mängijate kontodelt konfiskeeritud raha jaotatakse nende ohvrite vahel võimalikult võrdselt.


4. Bumhunting

4.1. Bumhunting on ühe kindla mängija (üldjuhul nõrgema) tagaajamine erinevates pokkerimängudes, mille käigus hoidutakse teiste mängijatega (üldjuhul tugevamatega) mängimisest.

4.2. Turvameeskond jätab endale õiguse kahtluse alla seatud mängija eemaldamise keskkonnast kuni 60 päevaks.

4.3. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.

4.4. Reegleid rikkunud mängijate kontodelt konfiskeeritud raha jaotatakse nende ohvrite vahel võimalikult võrdselt.


5. Chip-dumping

5.1. Chip-dumping on tahtlikult oma mängumärkide (raha või turniiripunktid) kaotamine teisele mängijale.

5.2. Turvameeskond jätab endale õiguse kahtluse alla seatud mängija(te) eemaldamise keskkonnast kuni 60 päevaks.

5.3. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev(ad) mängija(d) on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.


6. Tehisintellekti (bot) kasutamine

6.1. Turvameeskonna kasutuses on valdkonna tipptööriistad leidmaks automaatsete programmide, eelkõige “botide” kasutajad. Selliste tarkvarade kasutamine GGPokeri võrgustikus on keelatud.

6.2. GGPokeri tarkvara sisaldab järgmisi keelatud tarkvarade leidmise osasid:

6.2.1. Kõikide aktiivsete tarkvarade skannerimine samal ajal kui pokkeritarkvara on kasutuses.

6.2.2. Kõikide aktiivsete protsesside skanneerimine samal ajal kui pokkeritarkvara on kasutuses.

6.2.3. Kõikide tegevuste skanneerimine leidmaks potensiaalset tehisintellekti kasutamist.

6.3.  Juhul kui ülalnimetatud skanneeringud avastavad kahtlase tarkvara või protsessi, siis võib pokkeritarkvara teha täiendava skanneringu võrreldes seda keelatud tarkvaradega.

6.4. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.


7. Väliste abiprogrammide kasutamine

7.1. GGPoker keelab kõikide tarkvaraväliste abiprogrammide kasutamise.

7.1.1. Keelatud on abiprogrammid mis:

 • Mängivad ilma inimese sekkumiseta või otsustavad parima võimaliku käigu abistamaks inimese mängu;
 • Salvestavad mängitud jaotuseid või tulemusi;
 • Näitavad mängijate varasemaid panustamismustreid ja tendentse (HUD);
 • Annavad teiste mängijate ees eelise ja on turvameeskonna poolt keelatud;
 • Abistavad automaatselt istekohtade valimist ja mängude selekteerimist;
 • Simuleerivad mängusituatsioone (Solverid, ICMIZER jne);
 • Annavad nõu mängusituatsioonides otsustamisel.

7.1.2. Lubatud on abiprogrammid mis:

 • Abistavad laudade mahutamist ekraanile;
 • Abistavad hotkey-de loomist kiiremate mänguotsuste langetamiseks. Näiteks on lubatud luua hotkey mis panustab 50% pangast, aga mitte hotkey mis panustab suvalise summa 50% ja 75% vahel;
 • Turvameeskonna poolt lubatud abiprogrammid, millel on keelatud abiprogrammide tunnused;

7.2. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.


8. Multi-accounting

8.1. Keelatud on kasutada mitut kontot GGPokeri võrgustikus.

8.2. Keelatud on mitme kasutajaga mängimine turniiridel. Samuti on keelatud üheaegselt mitme kasutajaga mängida (mitte ainult) rahalaudades, Spin & Gold turniiridel ja muudel GGPokeri pakutavatel mängudel.

8.3. Eelmise reegli vastu eksides jätab GGPoker endale õiguse eemaldada mängija turniirilt, konfiskeerib rahalised vahendid ja määrab mängijale eluaegse võrgustiku mängukeelu.

8.4. Mängukeelu eiramisel ja uue konto loomine mõne teise võrgustiku operaatori juures jätab GGPoker endale õiguse konfiskeerida kontol olevad rahalised vahendid.


9. VPN ja proxide kasutamine

9.1. GGPoker keelab proxide, VPN ja muude võrguühenduste kasutamist ja mängimist riikides, mis ei ole litsenseeritud.

9.2. Turvameeskond jätab endale õiguse kahtluse alla seatud mängijal mitte lubada proxide ja VPNi kasutamist kuni uurimise lõpuni. Turvameeskonnaga koostööst loobumine lõppeb konto blokeerimisega.

9.3. Keelu eiramisel jätab GGPoker endale õiguse konto blokeerida ja konfiskeerida kontol olevad rahalised vahendid ilma eelneva hoiatuseta.


10. Ratholing

10.1. Ratholing on keelatud mänguvõte, kus mängija kasutab rahamängudes short-stack mängustrateegiat kuni suurema hulga mängumärkide kogumiseni, mille mängust lahkub ja ennast väiksema hulga mängumärkidega taas sisse ostab.

10.2. Ülalnimetatud reegli vastu eksinud mängijatele annab turvameeskond hoiatuse.

10.3. Mitmekordsel rikkumisel jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.


11. Ebaausad mänguvõtted

11.1. Keelatud on pokkeritarkvara kasutamine pettuse või ebaseadusliku tegevuse eesmärgil.

11.2. Keelatud on pokkeritarkvarasse ja/või võrgustikku sissemurdmine.

11.3. Keelatud on pokkeritarkvaras tekkinud võimalike rikete kuritarvitamine kasu eesmärgil.

11.4. Turvameeskonna kasutuses on valdkonna tipptööriistad leidmaks ülalnimetatud reeglite rikkujaid.

11.5. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.


12. Solvav sõnakasutus

12.1. GGPoker eeldab mõistlikku ja tsiviliseeritud sõnakasutust laudades.

12.2. Ebameeldiv sõnakasutus: mängijad, kes kasutavad ebameeldivaid väljendeid, saavad hoiatuse ja nende vestlusakna kasutusõigus eemaldatakse seitsmeks (7) päevaks. Mitmekordsel rikkumisel võib mängija karistust pikendada või määrata talle eluaegne võrgustikus mängimise keeld.

12.3. Rassistlik sõnakasutus: mängijad, kes kasutavad rassistlikke väljendeid, saavad hoiatuse ja nende vestlusakna kasutusõigus eemaldatakse kuuks ajaks. Teisel rikkumisel eemaldatakse mängija vestlusaken täielikult.

12.4. Spammimine: mängijad, kes reklaamivad pokkeritoaga mitteseotud veebilehti, tooteid või teenuseid jäävad vestlusakna võimalusest ilma.

12.5. Kerjamine: mängijad, kes mängulaudades kerjavad, saavad hoiatuse ja nende vestlusakna kasutusõigus eemaldatakse kuuks ajaks. Teisel rikkumisel eemaldatakse mängija vestlusaken täielikult.

12.6. Käimasoleva jaotuse kommenteerimine: mängija, kes kommenteerib käimasolevat jaotust, saab hoiatuse ja tema vestlusakna kasutusõigus eemaldatakse kuuks ajaks. Teisel rikkumisel eemaldatakse mängija vestlusaken täielikult.

12.7. Vestlusakna eemaldamisel antakse mängijale selle põhjusest teada.

12.8. Lisaks ülalnimetatud reeglitele peavad mängijad järgima tervet mõistust mõistmaks, milline suhtlusviis on eetiline ja milline mitte. Kõiki olukordi vestlusakendes uuritakse eraldi juhtumitena.


13. Solvav kasutajaprofiil

13.1. Mängijatel on keelatud valida endale solvavaid avatare ja aliaseid. Näiteks on keelatud profiilid mis vihjavad poliitilisele, rassilisele või seksuaalsele erinevusele või sisaldavad solvanguid.

13.2. GGPoker jätab endale õiguse ilma etteteatamata vahetada mängijate avatarid, mis on solvavad.

13.3. GGPoker jätab endale õiguse ilma etteteatamata eemaldada mänguõigus kuni kolmekümneks (30) päevaks või blokeerida konto, mille kasutajanimi on solvav.


14. Elukohapõhine riik

GGPoker jätab endale õiguse muuta mängija kontol olev lipp ja viia see vastavusse registreerimisel antud infoga. Sellistel juhtudel annab GGPoker mängijatele muutustest teada.


15. Privaatsuspoliitika

15.1. GGPoker on täielikult pühendunud mängijate andmete kaitsmisele. Privaatsuspoliitika peatükk annab aimu sellest, millist informatsiooni kogutakse, miks seda kogutakse ja kuidas seda kasutatakse.

15.2.  GGPoker võib automaatselt koguda andmeid ja personaalset infot mida kasutaja nendega jagab. Samuti võib GGPoker saada personaalset infot operaatoritelt ja teenusepakkujatelt. GGPokeril on ligipääs informatsioonile, mida kasutaja jagab säärase vahendaja, teenusepakkuja või kolmanda osapoole e-teenusega. GGPoker hoolitseb selle eest, et nende kokkulepped kolmandate osapooltega oleksid privaatsuspoliitikaga vastavuses.

15.3. GGPoker võib avaldada mängijate personaalset infot seadusest tulenevalt  või alljärgnevatel põhjustel:

15.3.1. Tegemaks koostööd juriidiliste kohustuste täitmiseks.

15.3.2. Kaitsmaks oma õiguseid ja vara.

15.3.3. Kui GGPokeri arvates on andmete avaldamine oluline, et kaitsta ettevõtet, kliente või teisi osapooli.

15.3.4. Personaalsete pakkumiste tegemisel.

15.4. Mängijate teavet võib avaldada:

15.4.1. Kolmandale osapoolele või osapooltele, kui avalikustamine on seadusega nõutav või lubatud.

15.4.2. Mis tahes muule organisatsioonile, mis omandab kogu meie ettevõtte varade müügi teel või sellega ühinemisel.

15.4.3. GGPoker peab mängijatelt isikuandmete küsimist ohuks ja keelab sellise tegevuse. Juhul, kui mängija on isiklikku infot küsinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud konto sulgeda.


16. Muu

16.1. Mängijate suhtes, kes on mitme reegli vastu eksinud, võidakse rakendada täiendavaid meetmeid.

16.2. Hoiatused ja karistused kehtivad ühele isikule ja rakenduvad kõikidel kasutajatel, hoolimata sellest, millise operaatori juures ta mängib.

16.3. Juhul kui mängija keeldub uurimisperioodil koostööst turvameeskonnaga, siis toetub GGPoker uurimise käigus selgunud informatsioonile, et jõuda järelduseni ja vajadusel määrata karistus (17. punkt).

16.4. GGPoker jätab endale õiguse mitte avaldada uurimise tagamaid ja meetodeid, et vältida nende kuritarvitamist järgmiste rikkumiste toimepanemisel.

16.5. GGPoker hoolitseb selle eest, et platvormi ei kasutataks kuritegevuslikel eesmärkidel. GGPoker on rakendanud kaitsemehhanismid, et takistada rahapesu ja terrorismi rahastamist.


17. Tagajärjed reeglite rikkumisel

17.1. Turvameeskond vastutab terve ja ausa pokkerikeskkonna eest. Juhul, kui on tekkinud kahtlus reeglite vastu eksimisel, jätab turvameeskond endale õiguse mängija konto uurimise ajaks blokeerida. Selle aja jooksul pole mängijal võimalik oma kontosse siseneda ja rahalisi tehinguid teha.

17.2. Reeglite rikkumise korral võib mängijat oodata järgnevad karistused:

a) Kirjalik hoiatus;

b) Ajutine konto sulgemine;

c) Täielik konto sulgemine;

d) Rahaliste tehingute blokeerimine;

e) Rahaliste vahendite konfiskeerimine ja ohvrite kompenseerimine;

f) Promoraha vähendamine/eemaldamine.

17.3. Turvameeskond jätab reeglite rikkumise enda otsustada ja on lõplik.


18. Kasutaja jagamine

18.1. Keelatud on kasutajate jagamine. Kasutajaga võib mängida ainult isik, kes on selle kasutaja omanik.

18.2. Keelatud on jagada jaotuste ajalugu teiste mängijatega eesmärgiga analüüsida kolmanda mängija strateegiat.

18.3. Juhul kui turvameeskond leiab, et uurimise all olev mängija on reegli vastu eksinud, siis jätab GGPoker endale õiguse reegleid rikkunud mängija osas rakendada 17. peatükis sätestatud tegevusi.