Majareeglid

GGPokeri ja OlyBeti peamiseks eesmärgiks on pakkuda oma klientidele ausat ja sõbralikku mängukeskkonda.

Eetilise mängukeskkonna hoidmine on OlyBeti jaoks prioriteet number üks, mille täideviimiseks on kirja pandud allpool välja toodud GGPokeri üldreeglid.

Kõik mängijad on kohustatud jälgima GGPokeri üldreegleid ja head tava, muutes mängukeskkond kõikide osapoolte jaoks nauditavamaks.

Vanusepiirang

GGPoker seisab ka selle eest, et valitseks vastutustundlik mängukeskkond, mistõttu on pokkerimängu legaalne vanus reguleeritud litsenseeritud operaatorite valitsuse poolt. OlyBetis ei tohi alla 21-aastane isik vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis pokkerit mängida.

Vastutustundlik mängimine

OlyBet püüab oma mängijatele pakkuda vastutustundlikku mängukeskkonda, mis hõlmab võimalust piirata oma ligipääsu osadele või kõikidele pokkeritoodetele. OlyBet hoolitseb selle eest, et rakendatud oleksid asjakohased kaitsemeetmed isikute tuvastamiseks ja hasartmängusõltuvuse ärahoidmiseks.

Rohkem informatsiooni leiad vastutustundliku mängimise lehelt.

Rahapesuvastased tegevused

Mängukontole sissemakse sooritamisel jätab OlyBet endale õiguse kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. Lisatoiminguid toimuvad juhul kui sissemaksete ja väljamaksete kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kuid OBH1 jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Mitmel laual mängimine

OlyBet lubab oma mängijatel mängida mitmes mängus korraga; maksimaalne mängude (laudade) arv sõltub millist pokkeritarkvara mängija parasjagu kasutab (desktop või mobiiliseade).

Rahalaudadega liitumine

OlyBeti rahalauaga liitumisel peab mängija maksma väikese tasu mis on võrdne laua small blindi suurusega. See tasu järgib samu reegleid, mis pimepepanused ja annab uutele mängijatele õiguse lauaga liituda.

Mõnikord on mängijatel ka võimalus oodata kuni suure pimepanuseni, et mängu alustada.

Eelmainitud tasu põhiline eesmärk on see, et mängijatel, kes hilises positsioonis mänguga liituvad, ei oleks liigseid eeliseid.

Maksmata jäänud pimepanuse poliitika

Mängijatel on võimalus rahalaudades paus teha ja mängust eemalduda ilma rahalauda sulgemata. Sellisel juhul peab mänguga liitudes tasuma täiendav arv pimepanuseid, kui:

  1. Lauast eemal olles jättis mängija maksmata väikese pimepanuse, siis peab ta mänguga uuesti liitudes tasuma täiendavalt väikese pimepanuse.
  2. Lauast eemal olles jättis mängija maksmata mõlemad pimepanused, siis peab ta mänguga uuesti liitudes tasuma täiendavalt mõlemad pimepanused.

Võrdsete kätetugevuste poliitika

Juhul kui kaks või rohkem mängijat jõuavad panustamisvooru lõppu ja kaartide avamiseni võrdselt tugevate kombinatsioonidega, siis jagatakse terve pank nende mängijate vahel võrdseteks osadeks.

Mängukäigu otsustamise ajapoliitika

Selleks, et tagada aus ja nauditav mängukogemus peavad kõik mängijad oma otsused langetama mõistliku ja neile mängulauas ettenähtud aja jooksul. Otsustamiseks antav aeg varieerub mängutüübist.

Ajalimiidid on seatud selleks, et tagada mõistlik mängukiirus. Mängijad, kes ei tee ettenähtud aja jooksul mängukäiku jäävad oma taskukaartidest automaatselt ilma ja nende käsi loetakse surnuks.

Ajapanga poliitika

Juhul kui mängija vajab lisaaega otsuse langetamiseks, siis on tal võimalik aktiveerida ajapank ehk timebank.
Sõltuvalt sellest, millisel tarkvaral mängida, näidatakse mängijale ajapanka tema istekoha juures. Kui ajapangas olev aeg saab otsa, siis loobutakse mängija käes olevatest kaartidest automaatselt.

Pokkeri teenustasude poliitika

Teenusepakkujana võtab OlyBet rahamängus mängitud pankadelt teenusetasu ehk rake. Rahalaudadest võetavate teenustasudega saab tutvuda GGPokeri kodulehel, valides rippmenüüst “Poker Games”.

Turniiride puhul moodustab teenustasu väikese osa turniiri sisseostust. Täpne teenustasu on väljatoodud iga turniiri aknas. Näiteks $1 Omaholic turniiri sisseostust läheb $0.90 auhinnafondi ja $0.10 teenustasuks.

Lauaetikett

Kõik live-pokkeri normaalsed tavad rakenduvad ka OlyBeti mängulaudades. Allpool on väljaotodud OlyBeti lauaetiketi suunised:

  1. Keelatud on teiste mängijate hirmutamine ja ahistamine;
  2. Keelatud on emojide ja vestlusakna spammimine;
  3. Kui mõnel mängijal esineb tehnilisi või probleeme ühenduvusega, siis nende mängijate solvamine ja tagakiusamine on keelatud.

Turniiripoliitika

Kõik turniirid algavad pokkeritarkvaras nähtavatel planeeritud kellaaegadel. GGPoker jätab endale õiguse turniiride algusaega edasi lükata või vajadusel tühistada.

Mängijad paigutatakse turniirilaudadesse juhuslikult. Auhinnad jagunevad vastavalt turniirilobbys olevate väljamaksete põhjal, välja arvatud juhul kui turniir on tühistatud või mängijad on teinud diili auhinnarahade jagamiseks. Väljamaksete struktuur varieerub ja sõltub erinevatest faktoritest, näiteks mängijate arvust. Turniirilobbys kuvatud väljamaksed on lõplikud alles peale hilise registreerimise ja rebuy ning add-on perioodi lõppemist.

Turniiril re-entry, rebuy või add-on sooritamiseks peab mängija kontol olema piisavalt vabasid vahendeid.

Hiline registreerimine on avatud enamustel turniiridel. Hilise registreerimise aeg varieerub ja seda on alati näha turniirilobbys. Hiline registreerimine võib lõppeda varem, kui välja on kukkunud piisavalt mängijaid, et auhinnakohti välja maksma hakata või turniirile on registreerinud maksimum arv mängijaid.

Juhul kui mängijad jõuavad auhinnaliste kohtadeni ajal, mil hiline registreerimine turniirile on veel avatud, siis lõppeb turniirile registreerimine varem kui planeeritud. Sellisel juhul makstakse auhinnafondina välja registreerimisest saadud auhinnaraha ja turniiri garanteeritud auhinnafond ei rakendu.

Enamustel turniiridel on võimalik mõned minutid enne turniiri algust oma registreerimine tühistada, aga täpne aeg varieerub. Kõikidel turniiridel ei ole võimalik oma registreerimist tühistada, eriti juhul kui mängija on võitnud oma pileti satelliit-turniirilt või mõne loosi käigus. GGPoker jätab endale õiguse ilma teavitamata muuta registreerimiseks ja registreerimise tühistamiseks vajalikku aega.

Turniirilt väljalangemise poliitika

Enamus turniire lõppeb ühe mängija võiduga, välja arvatud satelliit-turniirid, mille puhul on auhinnafondis võrdsed auhinnad ja võitjaid võib olla mitu.

Juhul kui kaks või enam mängijat langevad samal jaotusel turniirilt välja, siis saab kõrgema koha mängija, kellel oli jaotuse alguses rohkem mängumärke. Juhul kui mängijatel oli jaotuse alguses võrdne arv mängumärke, siis jäävad nad kohta jagama ja auhinnarahad jagatakse nende vahel võrdselt.

Mängijate väljalangemisel lõhub OlyBeti pokkeritarkvara vajadusel poolikud mängulauad, et täita vabad kohad teistes mängulaudades. Mängijad paigutatakse uude lauda juhuslikult ja mõnes olukorras on mängija sunnitud mitu korda järjest pimepanust maksma.

Turniiripauside poliitika

Kõikide turniiripauside kohta kuvatakse infot turniirilobbys. Paljudel turniiridel on ettenähtud sünkroniseeritud paus, mis algab viis minutit enne igat täistundi.

Ühenduvusprobleemid ja eemaloleku poliitika turniiridel

Osaledes OlyBeti turniiridel teadvustab mängija endale potensiaalseid riske ühenduvuse katkemisel, mis võivad olla seotud internetiühenduse, server või tarkvara probleemidega.

OlyBet ei vastuta mängijate ühenduse katkemise eest, väljaarvatud serveriprobleemide puhul. Finaallauas ühenduse kaotanud mängijatele antakse lisaaega ühenduse taastamiseks.

Juhul kui mängija kaotab ühenduse jaotuse ajal, siis loobutakse mängija kaartidest kui vastane on panustanud.

Juhul kui mängija ei ole enne käe algust mänguga uuesti liitunud, siis jagatakse talle endisel kaardid ja mängija on sunnitud maksma ettenähtud pimepanused. Mängijad võivad vastavalt oma vajadusele mängulauast paus teha, mille puhul istub mängija väljas “sit out”. Mängijad ei tohi kokkuleppeliselt mängust välja istuda, sest see läheb vastuollu GGPokeri kokkumängu poliitikaga.

Vestlusakna ja emoji poliitika

Mängijatel on keelatud käimasoleva jaotuse ajal jaotuse kulgu kommenteerida.

Keelatud on rääkida loobutud taskukaartidest ja võimalikest kaartidest mängijate käes.

Mängijatel soovitatakse kasutada emojisi mängu ajal emotsioonide näitamiseks, aga hoiduda tuleks nende spammimisest.

Auhinnarahade jagamiseks diili tegemise poliitika

Diili tegemine on lubatud enamikel turniiridel. Juhul, kui kõik turniirile järelejäänud mängijad on nõus diili tegema, siis peaksid nad sellest märku andma, valides “make a deal” nuppu. Seejärel pannakse turniir pausile ja mängijad saavad arutada rahade jagunemist.

Bounty turniiride poliitika

OlyBeti bounty turniiridel omistatakse kõikidele mängijatele pearaha. Teiste mängijate turniirilt väljavõtmisel lisatakse väljavõetud mängija bounty sinu kontole.

Juhul kui kaks mängijat elimineerivad kolmanda mängija sama tugeva mängukombinatsiooniga, siis jagatakse pearaha nende vahel võrdselt ära.

Mängijad ei tohi omavahel kokku leppida üksteise pearaha nimel väljavõtmises, sest see läheb vastuollu kokkumängu reeglitega.

Turniiri auhinnarahade väljamaksmise poliitika

OlyBet jätab endale õiguse igal hetkel turniiri auhinnarahade väljamakseid muuta. Lisaks jätab OlyBet endale õiguse asendada peaauhind mõne muu, samaväärse või suurema rahalise auhinnaga.

NB! Kõikidel juhtudel, kus mängija võidusummas on murdosa sent, ümardatakse lõplik võidusumma OlyBeti kasuks. Näiteks $4.096 võidusumma korral on lõplikuks võidusummaks $4.09.

Staking poliitika turniiridel

OlyBeti turniiridel on võimalik mängijatel mingi osa oma sisseostust müüki panna. Osakuid on võimalik müüa ainult pärast turniirile registreerimist ja enne turniiri algust.

Juhul kui mängija otsustab enne turniiri algust oma registreering tühistada, siis tagastatakse osakute ostjatele nende raha.

Hüvitamise poliitika

GGPokeri serveriprobleemide tõttu hüvitatakse mängijatele tekkinud kahju alljärgnevate punktide põhjal. GGPoker jätab endale õiguse hüvitise maksmisest loobuda juhul, kui ühenduvusega tekkinud probleemid on operaatori (vahendaja) või kliendi ühenduse süül.

Rahalaudades on võimalik pooleliolevad jaotused tühistada ja viia mängumärkide arv tagasi jaotuse eelsele tasemele.

Turniiride puhul on kolm (3) võimalikku lahendust:

  1. Juhul kui turniir ei ole veel alanud, siis võib GGPoker turniiri tühistada ja sisseostu kõikidele mängijatele tagastada;
  2. Juhul kui turniir on juba alanud, siis võib GGPoker turniiri tühistada ja tagastada järelejäänud mängijatele turniiri teenustasu. Auhinnafondist 50% jagatakse järelejäänud mängijate vahel võrdselt ja 50% vastavalt kogutud mängumärkide arvule.
  3. Juhul kui turniir on juba alanud ja jõudnud auhinnaliste kohtadeni, siis võib GGPoker turniiri tühistada ja tagastada järelejäänud mängijatele turniiri teenustasu. Auhinnafondist makstakse kõikidele järelejäänud mängijatele järgmise koha auhinnaraha ja ülejäänud jagatakse vastavalt kogutud mängumärkide arvule.

Miinimum nõuded seadmetele OlyBeti pokkeritarkvara kasutamisel: