Privaatsuspoliitika

Teave online klientide isikuandmete töötlemise kohta

Kinnitatud: 24.05.2018

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on OB Holding 1 OÜ (edaspidi ettevõte) aadressiga Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671250, [email protected].
 2. Ettevõtte andmekaitseametnik on Aare Reinsalu (Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671072, [email protected]).
 3. Kliendil on õigus saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ning pääseda ligi oma isikuandmetele.
 4. Kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis on tal õigus saada teada oma isikuandmete edastamise allikas.
 5. Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.
 6. Kliendil on õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud luba igal ajal, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 7. Kliendil on õigus peatada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel.
 8. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
 9. Kliendil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine või see vaidlustada.
 10. Kliendil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 11. Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada kliendi andmeid teiste Olympic Entertainment Groupi ettevõtetega.
 12. Kliendil on õigus esitada kaebuseid Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile, saates taotluse aadressil [email protected] või minnes kohale Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn.
 13. Andmete töötlemise üksikasjad:

13.1

Online kasiino kliendikonto registreerimine

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §53 (1) 2)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: ettevõte keeldub kontot registreerimast

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja, Kasiinooperatsioonide juht, Marketingi osakonna töötajad, IT osakonna töötajad, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aasta kliendi viimasest külastusest

 

13.2

Online kasiino kliendikonto verifitseerimine

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §53 (1) 2)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: ettevõte keeldub kontot registreerimast

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja, Kasiinooperatsioonide juht, Marketingi osakonna töötajad, IT osakonna töötajad, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aasta kliendi viimasest külastusest

 


 

13.3

Kliendi sisselogimine online kasiinosse

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus  §53 (1) 3)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: kliendil puudub võimalus siseneda online kasiinosse

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja, Kasiinooperatsioonide juht, Marketingi osakonna töötajad, IT osakonna töötajad, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aasta kliendi viimasest külastusest

 

13.4

Kliendi isikuandmete kontroll Maksu- ja Tolliameti enesevälistuse registrist

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §39 (8)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: klienti ei lubata osaleda hasartmängus

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja

Säilitamine

Päringu andmeid ei säilitata

 

13.5

Kliendi kasiinokeelu kontroll ettevõtte kasiinokeeldude registrist

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus  §33 (1) and §35 (4)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: klienti ei lubata osaleda hasartmängus

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja, Kasiinooperatsioonide juht, Ettevõtte tegevjuht, Riskijuht, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aastat kliendi viimasest külastusest

 

13.6

Riikliku taustaga isikute tuvastamine ja registreerimine

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §20 (1) 5)

Täpsustus

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Vahetuses olev töötaja, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aastat kliendi viimasest külastusest

 

13.7

Onlin'i kliendi tagasiside registreerimine ja käitlemine

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §35 (1) 5)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: tagasisidet ei registreerita ega lahendata

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Online klienditoe töötajad

Säilitamine

7 aasta kliendi viimasest külastusest

 


 

13.8

Online'i kliendi hasartmänguvõidu ülekanne kliendi pangaarvele

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §53 (1) 6)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: ettevõte keeldub tehingut sooritamast

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Raamatupidamise töötajad, Online klienditoe töötajad

Säilitamine

7 aastat

 

13.9

Raha ülekanne makseteenuse vahendajalt või pangalt kliendi online kontole

Töötlemise alus

Lepingu täitmiseks

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: tehingut ei saa sooritada

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Raamatupidamise töötajad, Online klienditoe töötajad

Säilitamine

7 aastat

 

13.10

Mängimine Online kasiinos, pokkeris või spordipanustes

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Hasartmänguseadus §53 (1) 4)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: kliendil puudub võimalus online kasiinos mängida

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Kasiinooperatsioonide juht, Ettevõtte tegevjuht, Marketingi osakonna töötajad, Online klienditoe töötajad, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aasta kliendi viimasest külastusest

 

13.11

Tehingute registreerimine alates 2000€-st täitmaks RAAB nõudeid

Töötlemise alus

Seaduslik kohustus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §23 (2) 3)

Täpsustus

Isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed on: klienti ei lubata osaleda hasartmängus ja ettevõte keeldub hasartmänguvõitude väljamaksmisest

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Online riskijuht, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aastat kliendi viimasest külastusest

 

13.12

Potentsiaalsete klientide kontaktide kogumine avalikel üritustel

Töötlemise alus

Andmesubjekti nõusolek

Täpsustus

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Ürituse viibinud töötajad, Kasiinooperatsioonide juht, Ettevõtte tegevjuht, Kliendisuhete osakonna töötajad, Marketingi osakonna töötajad, Süsteemiadministraator

Säilitamine

Kuni kliendi nõusoleku tagasivõtmiseni

 


 

13.13

Kliendile turundusinfo saatmine email-i teel

Töötlemise alus

Andmesubjekti nõusolek

Täpsustus

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Marketingi osakonna töötajad

Säilitamine

1 aasta

 

13.14

Läbi affiliate partneri mängivate onlin'i klientide mängu käivete kohta info jagamine affiliate partneritega

Töötlemise alus

Lepingu täitmiseks Affiliate agreement

Täpsustus

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Online klienditoe töötajad, Affiliate manager, Süsteemiadministraator

Säilitamine

7 aastat